Grįžti į apžvalgą

Personalo vadyba

Visas personalo skyriaus funkcijas galite gauti iš vienų rankų. Pasinaudokite per dešimtmečius HILL sukaupta patirtimi ir pasitelkite mus į pagalbą planuojant personalo strategiją, kuriant personalo struktūrą ir priskiriant funkcijas tam tikroms pozicijoms, kuriant atlygio ar motyvacinę sistemą, kuriant bei įgyvendinant talentų paieškos, įvedimo ir išlaikymo strategiją, vertinant kompetencijas bei tikslingai ugdant darbuotojus, priimant kitus personalo vadybos sprendimus.

Organizacijos valdymas, strategija ir pokyčiai

Verslo pasaulyje stovėjimas vieta gali būti sulyginamas su judėjimu atgal. "HILL" organizacijos valdymo, strategijos ir pokyčių modulis sukurtas tam, pokyčių ir inovacijų planas būtų sudarytas būtent Jūsų įmonei, kuris užtikrintų sėkmę ateityje. Net mažiausi pokyčiai gali būti reikšmingi, ir mes dirbame su Jumis kiekviename žingsnyje, kuriame dėmesys sutelkiamas į žmones, siekiant užtikrinti, kad transformacija nebūtų tik žodis, bet taip pat bus priimtinas Jūsų organizacijos narių ir galiausiai taptų tikrovė.

Innovation Projects

Innovation: the key to future success

Innovation is a basic requirement for continued and increased success as well as a highly psychological topic.

Leading Change

Change is in the air: how to lead change as a permanent constant in business

Change is not “a project” any more – change is our (business) life. That’s why it’s not primarily about changing department structures, work processes, staff size, etc. – it’s about supporting people in accepting change as a constant reality in their lives. Individuals, teams and organizations have very different capabilities to deal with pressure, speed and changing environments.

Personalo vadyba

Visas personalo skyriaus funkcijas galite gauti iš vienų rankų.

Rollercoaster

Opening your mind: the rollercoaster ride to creative success

The only way to grow your company is to expand your knowledge and creativity, and inevitably, gaining a more nuanced understanding of something means taking a leap into the unknown. Opening your mind to the creative process and delving deeper into the workings of your company is a lot like a rollercoaster: you heart pumps with fear as you careen down the unseen track, but when you back up, when you gain that insight, you’re on top of the world.