HILL kompetencijų analizė

Tikime, kad siekiant žmogų ir jo elgesį suvokti kaip visumą, vien interviu nepakanka. Būtent todėl HILL kompetencijų analizė yra įrankis, naudojamas svarbiausiems personalo sprendimams priimti. Jis leidžia objektyviai įvertinti žmogaus asmenybės bruožus, bendruosius gebėjimus, vadovavimo ar pardavimo stilių, profesinius interesus, produktyvumą bei kitus elementus, leidžiančius identifikuoti asmens stiprybes ir nukreipti jį tinkama linkme.

Asmeninės savybės

Asmenybės profilis padeda nustatyti, kiek žmogaus asmeninės savybės padeda ar trukdo siekti sėkmės pasirinktoje pozicijoje. Ši informacija padeda efektyviau skirti užduotis, identifikuoti motyvuojančius faktorius, nustatyti ugdymo kryptis bei priimti kokybiškesnius sprendimus dėl darbuotojo karjeros.

Bendrųjų gebėjimų profilis

Padeda nustatyti gebėjimą susikaupti, vykdyti loginio mąstymo reikalaujančias užduotis bei tiksliai atlikti užduotis esant įtemptoms darbo sąlygoms.

Profesiniai interesai

Jei norite žmones motyvuoti tikslingai, verta suvokti, kas jiems iš tikrųjų svarbu, kokios darbo sąlygos, užduotys ir kompanijos kultūra geriausiai atitinka jų lūkesčius.

Vadovavimo stilius

Vadovavimo stiliaus tyrimas padeda įvertinti žinias ir požiūrį į vadybines situacijas - kokiais prioritetais remdamasis vadovas priima sprendimus ir kaip vadovauja žmonėms.

Pardavimų stilius

Skirtingose situacijose (dirbant su skirtingais produktais ar paslaugomis) skirtingi pardavimo stiliai yra vertingi. Mes galime įvertinti darbuotojų pardavimo stilių ir atkreipti dėmesį į stipriąsias bei tobulintinas pardavimo specialistų kompetencijas priklausomai jų veiklos srities.

Efektyvumas ir koncentracija

Šis modulis skirtas nustatyti atliekamų užduočių kiekio ir kokybės santykį bei bendrą produktyvumą.